Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Davranış Örüntüleri:

İnsanlar arasında düzenli olarak yinelenen hareket ve düşünmedeki (ve uygulamadaki) bir tekbiçimlilik olarak tanımlanabilir.

Davranış örüntüleri, bir toplumdaki neyin kabul edilebilir, ya da kabul edilemez olduğu hususunda bir model veya rehber olarak hizmet eden, genelleşmiş, standardize edilmiş ve düzenlenmiş davranışlardır. Sadece davranışsal etkinlikler değil aynı zamanda bir kültürdeki inanç, anlam, değer ve tutumları da kapsarTemel Davranış Örüntüleri:

Sosyolojide pratik amaçlar dolayısıyla üç tür temel davranış örüntüsü belirlenmiştir:

a.) Töreler,

oldukça ciddi informel yaptırımlarla toplumsal olarak desteklenmişlerdir.

b.) Gelenekler (folkways/halk yordamı)

geniş ölçüde uygulanan davranış örüntüleridir. Törelerden daha az zorunludurlar. Gülme, alay, dedikodu gibi yaptırımları bulunur.

c.) Görenekler

sosyal davranış örüntülerinin en az zorlayıcı olanlarıdır.Uygun ve yakışık alan eylem tarzlarıdır.Davranış örüntüleri; sosyal tabaka, zaman ve mekan, ideolojiler vb. benzeri kriterlere göre aynı toplum içinde ve toplumdan topluma farklılaşabilmektedir.

Bu anlamda süreklilik gösteren benzerlikler (tekbiçimlilikler) ile değişen farklılıkları ayırt etmek önem taşımaktadır (Fichter 2002:8).

Süreklilik ve değişmelere ilişkin bu yaklaşım, değerlerin göreliliği konusuyla yakından bağlantılıdır. Eğer dünyada çok fazla değişme varsa ve eğer insanlar gereksinimlerini çok çeşitli tarzlarda karşılıyorlarsa, sosyal yaşamda kullanılabilecek olan herhangi bir değer ölçütü bulunabilir mi sorusuna verilebilecek yanıt; değer sistemlerinin bir toplumdan bir diğerine ve hatta bir toplumda; bir gruptan diğerine değişebileceğinin kabul edilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir (Fichter 2002:10).

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir